Jenaplandiploma

De kwaliteit van een jenaplanschool valt of staat bij de kennis en vaardigheden van de stamgroepleiders. Daarom is het zo belangrijk dat alle stamgroepleiders dit diploma hebben of gaan halen. Bij ‘t JAS kun je studeren voor het officiële jenaplandiploma; een officieel post hbo-diploma ter waarde van 8 ec’s.

JAS is een door de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) erkende opleidingsorganisatie en werkt met door de NJPV gecertificeerde docenten. Ook onderwijsassistenten en medewerkers vanuit de opvang hebben bij ons opleidingsmogelijkheden zodat allen in de school leren te handelen vanuit de jenaplangedachte.

Je kunt het jenaplandiploma gaan volgend door aan te sluiten bij een nieuwe groep of een school kan de opleiding ook laten verzorgen voor het eigen team. De opleiding wordt dan afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de school. Veel scholen kiezen ervoor om het schoolgebonden traject af te ronden in drie jaren in plaats van de gebruikelijke twee jaren.

Inhoud

In de opleiding zit een groot aantal vaste onderdelen; zaken waar iedereen van op de hoogte moet zijn. Daarnaast wordt er uitgegaan van de ontwikkelbehoefte van de groep, of de individuele stamgroepleider. Het boek “Jenaplan, school waar je leer samenleven, geschreven door Freek en Hubert van het JAS speelt naast andere literatuur een hoofdrol bij de opleiding voor het jenaplandiploma. Tevens besteden we in onze opleiding ook veel aandacht aan Freinet omdat dat een goede aanvulling is op het Jenaplanconcept.
 

Onderdelen die zeker aan de orde komen:

✎ Werken met heterogene groepen
✎ Stamgroepwerk
✎ Basisactiviteiten: gesprek, spel, werk, viering
✎ Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren
✎ Levend leren, gebruik maken van de actualiteit
✎ Kunstzinnige vorming
✎ Theorie en achtergronden

Heb je interesse of wil je meer informatie zoals een prijsopgave voor een opleidingstraject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Meer curriculum?

Studiebelasting

De basisopleidingen duurt 2 jaar. Elk jaar zijn er 10 bijeenkomsten eventueel inclusief een tweedaagse, twee losse studiedagen of losse bijeenkomsten. Hou daarnaast rekening met enkele uren ‘zelfstudie’ per week.

Het is ook mogelijk van tevoren af te spreken dat de de opleider de studenten een bezoeken in de eigen stamgroep. We willen er zo voor zorgen dat het geleerde ook echt wordt geïmplementeerd in de praktijk. Onze opleiders zijn allen opgeleide beeldcoaches. De opleiding wordt afgesloten met het presenteren van een meesterstuk, een eindgesprek en een diploma-uitreiking.

NIEUWE GROEPEN

Elk jaar starten er nieuwe groepen. Als er in een bepaalde regio voldoende belangstelling is, start er een nieuwe groep. Vraag de scholen in je regio daarom of er belangstelling is. Vanaf 7 deelnemers komen wij de basisopleiding verzorgen. De studiebijeenkomsten vinden plaats op de deelnemende scholen. Zo neem je een kijkje in andermans keuken. Dat is inspirerend en roept vragen op die belangrijk zijn voor jouw ontwikkeling als echte stamgroepleider. Wil je weten of er al een groep gaat starten? Informeer dan even bij ons. Bijvoorbeeld door ons een bericht te sturen of even te bellen.

Kosten

De basisopleiding kost 3000,- euro per persoon. Veel deelnemers & scholen kiezen er echter voor de uitgebreide opleiding. Deze biedt maatwerk door groepsbezoeken en beeldcoachen. Wij hanteren hiervoor het tarief van 3500,- euro. De genoemde bedragen zijn exclusief de te bestellen boeken, eventuele catering en de eventuele extra verblijskosten bij een tweedaagse. We kunnen de uitgebreide opleiding starten vanaf 8 deelnemers.

Hebben we minder deelnemers? dan is het alleen mogelijk om de groep te starten door het reguliere dagdeeltarief te hanteren voor de bijeenkomsten.