Schoolleider & IB

Leidinggeven aan een Jenaplanschool vraagt specifieke kennis van zaken. Het leren handelen vanuit visie om duurzame keuzes te maken voor je school en je team als stamgroep te zien. In de soms turbulente tijd waar we in leven is juist ons Jenaplanconcept de weg naar een samenleving waar we hebben leren samenleven. De school als oefenplek van het leven. Dat vraagt van de schoolleider en intern begeleider nogal wat. Daarom vinden wij het belangrijk jou te kunnen helpen, inspireren, andere schoolleiders, adjuncten, bouwcoordinatoren & intern begeleiders te ontmoeten. We bieden momenteel 3 mogelijkheden waarover je hieronder meer kunt lezen.

MODULES RDO

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling en Jenaplan? Dat is een must voor elke schoolleider! In opdracht van de NJPV heeft Guido Huige samen met Ingrid Nagtzaam enkele modules uitgewerkt die door RDO geaccrediteerd zijn.  

Module 1: Schoolleider, ken je concept (65pt): We maken je bekend met de achtergrond & essentie van het Jenaplanconcept en geven je handvatten mee naar school. 

 Module 2: Team als stamgroep (55pt): Leidinggeven aan een Jenaplanschool zou erg moeten lijken op leiding geven aan een stamgroep. Tijdens deze module ga je middels enkele theoretische modellen op zoek naar wat jou een nog betere schoolleider maakt.

Elke module is als volgt opgebouwd:

- 5 studiedagen (40 uur)

- 72 uur zelfstudie (literatuur & opdrachten)

Data schooljaar 2024-2025:

Schoolleiders:ken je concept
•    Vrijdag 11-10-2024 studiedag
•    Donderdag 07-11-2024 studiedag
•    Donderdag 06-02-2025 en vrijdag 07-02-2024 tweedaagse
•    Vrijdag 16-05-2025 studieochtend 09.15-12.30

Schoolleiders team als stamgroep: 
•    Donderdag 17-10-2024
•    Vrijdag 29-11-2024 
•    Donderdag 13–02-2025 en vrijdag 14-02 tweedaagse
•    Vrijdag 23-05-2025 studieochtend 09.15-12.30

Locatie: Filosofisch hotel ISVW Leusen (Amersfoort)

Opgave kan door ons een mailtje te sturen of bel Guido.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Onze opleiders hebben jaren van ervaring en expertise als Jenaplan leidinggevende of intern begeleider. Soms wil je even sparren en is het fijn om te weten of je op de goede weg zit. Persoonlijke begeleiding is daarmee begeleiding op maat waarbij we trouw blijven aan het jenaplanconcept.

Voorbeelden zijn divers en persoonsafhankelijk. Persoonlijke coaching tot pragmatische sessies. Bijvoorbeeld samen een thema oppakken met het team of bouw, samen in kaart brengen wat jij nodig hebt om met je team als stamgroep te werken, samen groepsbezoeken doen, beeldcoaching, maar ook zijn er mogelijkheden tot praktische ondersteuning.

Heb je een begeleidingsvraag? Neem dan contact op met Eva of Guido

2-daagses

Jaarlijks organiseren we 2-daagses voor leidinggevenden en intern begeleiders. Je ontmoet hier andere schoolleiders, adjunct-directeuren, bouw-ondersteuner en IB-ers waardoor er mogelijkheden zijn tot inspiratie en uitwisseling binnen deze groep. Tijdens de tweedaagses verzorgen onze opleiders inspirerende scholingen en is er ook volop tijd om zelf aan de slag met eigen ontwikkelpunten onder onze begeleiding. Het traject kan worden aangevuld met een schoolbezoek van de opleider met een bijbehorend intervisiegesprek.  

Wanneer zijn de 2-daagses in 2023-2024:

5 & 6 oktober 2023

28 & 29 maart 2024


Er is plaats voor 10 deelnemers. Deelname op volgorde van aanmelding.

Opgave kan door ons een mailtje te sturen.

Prijs per tweedaagse is € 750 (incl. BTW) en is inclusief lunch, maaltijd, overnachting en ontbijt op het Bovenveen te Echten.