Taalgids

Steeds meer werken scholen met specialisten. Er worden zoveel eisen gesteld aan een moderne stamgroepleider dat het onmogelijk is om alles op je vakgebied bij te houden. Daarom werken steeds meer scholen met specialisten.

De taalgids is deskundig op het gebied van taalonderwijs, vooral van levend taalonderwijs: taalonderwijs, dat een relatie heeft met de actualiteit, taalonderwijs dat betekenisvol is.

DATplus vormt de inhoudelijke basis voor deze opleiding. Daarnaast leer je hoe je je collega’s kunt coachen om levend taalonderwijs in alle stamgroepen te realiseren. Levend taalonderwijs is de aanvulling op het Jenaplanconcept vanuit de Freinethoek en vormt tesamen een belangrijke bouwsteen van het Moderne Jenaplanonderwijs. De term modern is hierbij geleend van de Moderne school van Freinet.

Heb je interesse in het volgen van deze tweejarige taalgidsopleiding? Neem dan contact met ons op en we zullen je informeren over de mogelijkheden.

Nieuws

Wij willen de taalgidsopleiding gaan herschrijven en updaten. Daarom wachten we momenteel het nieuwe curriculum af. Tot die tijd starten we helaas geen nieuwe groepen. Onze excuses daarvoor. Zodra we weer kunnen starten informeren we je natuurlijk! De verwachting is dat de eerste groep in 2025-2026 kan starten!

introductiedag levend taalonderwijs

Levend taalonderwijs in je school? Kom dan naar onze introductiedag Levend taalonderwijs op vrijdag 20 september 2024.

Tijdens deze introductiedag maak je kennis met de kenmerken van levend taalonderwijs, de taalgidsopleiding en spijker je je eigen vaardigheden bij. De kosten voor deelname bedragen 275,- euro inclusief lunch.