Jas & kapstok

FOUNDing fathers

Op 21 maart 1999 richtten Hubert Winters en Freek Velthausz Jenaplan, Advies en Scholing op. Inmiddels is het JAS landelijk uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde partner voor jenaplanscholen in en buiten Nederland. Het JAS bestaat uit een groep enthousiaste jenaplanexperts (stamgroepleiders, intern begeleiders, directeuren, etc.) die gezamenlijk als doel hebben stamgroepleiders op te leiden, het jenaplandiploma te behalen en daarnaast scholen te ondersteunen bij schoolontwikkeling. Onze kapstok is zo gevormd.

Vanaf september 2021 doen Hubert en Freek een stap terug bij het JAS. Hubert gaat van z’n welverdiende pensioen genieten, zal een meer adviserende rol houden en Freek zal als kersverse schoolleider van de nieuwe school “de PIT” veel energie en focus gaan stoppen in het nieuwe team, kinderen en ouders. Een kans voor Freek om zijn visie en idealen om te zetten in z’n eigen school! Logischerwijs betekent dit dat komend schooljaar voor Freek de JAS- activiteiten op een laag pitje staan.

OWNERS

Met ingang van het nieuwe schooljaar nemen Eva van den Berg en Guido Huige het JAS over. Op 10 december 2021 is de nieuwe VOF Bureau Jenaplan een feit. Zo houden we het door JAS opgedane expertise als toonaangevend opleidersinstituut in stand en kan de samenwerking met de professionele opleiders verder doorontwikkelen.


Eva heeft gedurende haar jenaplancarriere naast werken voor het JAS veel ervaring opgedaan als stamgroepleider, intern begeleider en locatieleider. Je kunt haar kennen van Denken in Doelen.

Guido is naast jenaplanopleider ook interim schoolleider met als expertise jenaplanscholen en heeft vele jaren ervaring als stamgroepleider in een driejarige stamgroep. Guido is ook eigenaar van interim-management bureau KijkopSchool

Missie & visie

Maatwerk

Het kind staat centraal in de jenaplanschool en dus staat de school centraal als het gaat om scholing en begeleiding. Het JAS begint altijd bij de vraag van de ‘klant’. Wat wil je precies? Wat is al ontwikkeld? Wat zijn precies de knelpunten? En welke doelen wil je bereiken?

Samen brengen we de beginsituatie in kaart. Vervolgens maken we een voorstel voor scholing en/of begeleiding. Uitgangspunten in ons werk zijn de verworvenheden van de bijna honderd jaar oude jenaplanontwikkeling en natuurlijk de inhoud van ons prachtige boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’. De door ons ontwikkelde JAS-schijf is een praktisch instrument om de kwaliteit van jenaplanscholen te optimaliseren.

Missie

JAS streeft naar optimaal Jenaplanonderwijs, via het adviseren, coachen, begeleiden en scholen van stamgroepleiders, directie en management van Jenaplanscholen in Nederland en vele andere landen in de wereld. Het Jenaplanconcept stimuleert kinderen zichzelf en de wereld te ontdekken, zichzelf te ontplooien en zichzelf voor te bereiden op verdere zelfstandige stappen in de wereld.

Visie

Wij begeleiden stamgroepleiders, directie en management van Jenaplanscholen met behulp van onze adviseurs, coaches en begeleiders, die als één team opereren. Dankzij de bundeling van krachten kunnen wij theorie vertalen naar de huidige praktijksituatie, ervaringen uitwisselen, leren van elkaar, snel nieuwe werkwijzen ontwikkelen, testen op consistentie en professionele wijze implementeren.

JASSERS:

Eva van den Berg

Vanaf 2016 werkzaam voor het JAS en eigenaar sinds 2021.

Al vanaf de PABO wist ik dat de jenaplanvisie ook mijn visie is. Ik ben vooral gespecialiseerd in gepersonaliseerd leren en eigenaar van 'Denken in Doelen'.

Ik ga voor onderwijs geven in de hele driejarige stamgroep en het loslaten van het denken in jaargroepen. En dat kan ook bij rekenen en taal! Ik haal ontzettend veel plezier uit het werken met teams tijdens studiedagen; actief met elkaar aan de slag gaan en samen op zoek naar verbetering en vernieuwing in de school.

✉︎ eva@bureaujenaplan.nl

☏ 06 42 39 42 93

Eva van den Berg

Guido Huige

Vanaf 2017 werkzaam voor het JAS en eigenaar sinds 2021.

Guido wil vooral praktisch aan de slag met het jenaplanconcept. Ik besteed veel aandacht aan de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Juist omdat er zoveel druk ligt vanuit buiten is het belangrijk scherp te blijven op de keuzes die je met elkaar maakt. Dat is een uitdaging want elke jenaplanschool is anders. Samen inzetten op haalbare, duurzame ontwikkelingen en daarnaast praktische handreikingen geven.

Naast opleider verzorgt Guido ook (Jenaplan) interim-management mogelijkheden bij KijkopSchool.


✉︎ guido@bureaujenaplan.nl

☏ 06 25 21 30 04

Guido Huige JAS Bureau Jenaplan

Elly Verstraaten JAS Bureau Jenaplan

Elly Verstraaten

Meteen na de PABO ben ik gestart met de jenaplanopleiding, omdat ik wist dat ik daar wilde werken! Kinderen niet als consument, maar als participant! Tevens heb ik altijd geworsteld met de vraag waarom kinderen in jaargroepen zitten; ....omdat dit het beste past bij het gemiddelde kind? Ik ben een enorme voorstander van driejarige stamgroepen. waarin het leren meer als een natuurlijk proces verloopt. Samen het leven leren in een kleine afspiegeling van de maatschappij! Dat is voor mij samen mooi onderwijs maken in een steeds meer individualistische samenleving.✉︎ elly@bureaujenaplan.nl
☏ 06 30 44 31 90

Freek Velthausz JAS Bureau Jenaplan

Freek Velthausz

Na mijn doctoraal studie Algemene Pedagogiek en Interdisciplinaire Onderwijskunde aan de RUG heb ik gewerkt als stamgroepleider en schoolleider op een jenaplanschool in de stad Groningen. Daarna gewerkt als leidinggevende op pabo De Eekhorst te Assen. Samen met Hubert in 1999 het JAS opgericht. Levend leren, Freinet onderwijs, Exxnovatief beeldcoachen en KiVa zijn ook mijn passies. Momenteel ben ik schoolleider van “de Pit” in Groningen. De kans om mijn visie op onderwijs in de praktijk te brengen.
De 'WHY' staat in mijn werk steeds centraal En alles wat ik doe staat in het teken van verbinding: samen kom je verder!

✉︎  freek@bureaujenaplan.nl
☏ 06 22 69 08 23

Hubert Winters

Samen met Freek oprichter van het JAS en sinds kort met welverdiend pensioen.

Na mijn ervaringen als stamgroepleider en schoolleider vond ik het tijd om mijn kennis en ervaringen te gebruiken om jenaplanscholen te helpen. Heb veel landen bezocht en scholen in Duitsland, Portugal, Tsjechië en Japan geholpen bij hun ontwikkeling. Naast mijn werk als opleider heb ik scholen altijd begeleid en geadviseerd bij (ver)bouwtrajecten. Scholen ondersteunen om de visie van de school te vertalen in functionele ruimtes.

✉︎ hubert@bureaujenaplan.nl

☏ 06 22 77 98 53

Hubert Winters JAS Bureau Jenaplan


Marion Setz

Marion is jenaplan opleider en schoolleider op een jenaplanschool in Groningen. Ze is daarnaast vervent taal-specialist op het gebied van levend leren.

Op een jenaplanschool, daar staat het ‘echte leven leren’ centraal en is de ontwikkeling van creativiteit en sociaal-emotionele vaardigheden even belangrijk als het leren van feiten, lezen, schrijven en rekenen. Het ideaal van het Jenaplanonderwijs is dat kinderen samen de wereld ontdekken door dingen zelf te ontdekken en te onderzoeken.

✉︎ marion@bureaujenaplan.nl

☏ 06 23 03 4 622

Marion Setz

Anneke Scholten

Is actief als jenaplanopleider en heeft ervaring als schoolleider en intern begeleider. Momenteel is Anneke werkzaam als intern begeleider op de Jenaplaeinschool te Zwolle. Anneke is sterk in het duurzaam opzetten en adviseren bij de zorgstructuur op een jenaplanschool met oog voor het kind.

Ik begeleid I.B.'ers en ben beschikbaar als interim-i.b.'er.

Daarnaast verzorg ik naast de jenaplanopleiding samen met andere JAS'sers de jenaplan-IB-opleiding.

✉︎ anneke@bureaujenaplan.nl
☏ 06 23 08 19 78

Anneke Scholten JAS Bureau Jenaplan

"De drie jaargangen verhouden zich tot elkaar als leerlingen, gezellen en meesters".


Peter Petersen - het kleine Jenaplan, blz. 45