Jas & kapstok

Op 21 maart 1999 richtten Hubert Winters en Freek Velthausz Jenaplan, Advies en Scholing op. Inmiddels is het JAS landelijk uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde partner voor jenaplanscholen in en buiten Nederland. Het JAS bestaat uit een groep enthousiaste jenaplanexperts (stamgroepleiders, intern begeleiders, directeuren, etc.) die gezamenlijk als doel hebben stamgroepleiders op te leiden, het jenaplandiploma te behalen en daarnaast scholen te ondersteunen bij schoolontwikkeling. Onze kapstok is zo gevormd.

Vanaf september 2021 doen Hubert en Freek een stap terug bij het JAS en nemen Guido Huige en Eva van den Berg het stokje over waarbij Elly Verstraaten onze senior opleider wordt. Hubert gaat van z’n welverdiende pensioen genieten, zal een meer adviserende rol houden en Freek blijft ons inspireren tijdens onze JAS-dagen waarbij we met onze opleiders (en opleiders van Primenius waar we een goede samenwerking mee hebben) samenkomen.

Missie & visie

Maatwerk

Het kind staat centraal in de jenaplanschool en dus staat de school centraal als het gaat om scholing en begeleiding. Het JAS begint altijd bij de vraag van de ‘klant’. Wat wil je precies? Wat is al ontwikkeld? Wat zijn precies de knelpunten? En welke doelen wil je bereiken?

Samen brengen we de beginsituatie in kaart. Vervolgens maken we een voorstel voor scholing en/of begeleiding. Uitgangspunten in ons werk zijn de verworvenheden van de bijna honderd jaar oude jenaplanontwikkeling en natuurlijk de inhoud van ons prachtige boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’. De door ons ontwikkelde JAS-schijf is een praktisch instrument om de kwaliteit van jenaplanscholen te optimaliseren.

Missie

JAS streeft naar optimaal Jenaplanonderwijs, via het adviseren, coachen, begeleiden en scholen van stamgroepleiders, directie en management van Jenaplanscholen in Nederland en vele andere landen in de wereld. Het Jenaplanconcept stimuleert kinderen zichzelf en de wereld te ontdekken, zichzelf te ontplooien en zichzelf voor te bereiden op verdere zelfstandige stappen in de wereld.

Visie

Wij begeleiden stamgroepleiders, directie en management van Jenaplanscholen met behulp van onze adviseurs, coaches en begeleiders, die als één team opereren. Dankzij de bundeling van krachten kunnen wij theorie vertalen naar de huidige praktijksituatie, ervaringen uitwisselen, leren van elkaar, snel nieuwe werkwijzen ontwikkelen, testen op consistentie en professionele wijze implementeren.

We stellen ons voor:

Eva van den Berg

Vanaf 2016 werkzaam voor het JAS en eigenaar sinds 2021.

Al vanaf de PABO wist ik dat de jenaplanvisie ook mijn visie is. Ik ben vooral gespecialiseerd in gepersonaliseerd leren en eigenaar van 'Denken in Doelen'.

Ik ga voor onderwijs geven in de hele driejarige stamgroep en het loslaten van het denken in jaargroepen. En dat kan ook bij rekenen en taal! Ik haal ontzettend veel plezier uit het werken met teams tijdens studiedagen; actief met elkaar aan de slag gaan en samen op zoek naar verbetering en vernieuwing in de school.

✉︎ eva@bureaujenaplan.nl

☏ 06 42 39 42 93

Eva van den Berg

Guido Huige

Vanaf 2017 werkzaam voor het JAS en eigenaar sinds 2021.

Guido wil vooral praktisch aan de slag met het jenaplanconcept. Ik besteed veel aandacht aan de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Juist omdat er zoveel druk ligt vanuit buiten is het belangrijk scherp te blijven op de keuzes die je met elkaar maakt. Dat is een uitdaging want elke jenaplanschool is anders. Samen inzetten op haalbare, duurzame ontwikkelingen en daarnaast praktische handreikingen geven.

Naast opleider verzorgt Guido ook (Jenaplan) interim-management mogelijkheden bij KijkopSchool.


✉︎ guido@bureaujenaplan.nl

☏ 06 25 21 30 04

Guido Huige JAS Bureau Jenaplan

Elly Verstraaten JAS Bureau Jenaplan

Elly Verstraaten

Meteen na de PABO ben ik gestart met de jenaplanopleiding, omdat ik wist dat ik daar wilde werken! Kinderen niet als consument, maar als participant! Tevens heb ik altijd geworsteld met de vraag waarom kinderen in jaargroepen zitten; ....omdat dit het beste past bij het gemiddelde kind? Ik ben een enorme voorstander van driejarige stamgroepen. waarin het leren meer als een natuurlijk proces verloopt. Samen het leven leren in een kleine afspiegeling van de maatschappij! Dat is voor mij samen mooi onderwijs maken in een steeds meer individualistische samenleving.✉︎ elly@bureaujenaplan.nl
☏ 06 30 44 31 90


"De drie jaargangen verhouden zich tot elkaar als leerlingen, gezellen en meesters".


Peter Petersen - het kleine Jenaplan, blz. 45