Exnovatief Beeldcoachen

Beeldcoaching (voorheen VIB) is een methode waarbij door middel van video-opnames gewerkt wordt aan de optimalisering van het pedagogisch klimaat in de stamgroep. Bij exnovatief beeldcoachen gaan we uit van je eigen kracht en kwaliteiten die je al bezit. Dus we leren je niets nieuws, we laten je zien wat je al kunt. Deze bewustwording is transformatief, praktisch en blijft dichtbij jezelf als mens.

krachtig middel

Beeldcoaching is een zeer krachtig middel om mensen in beweging te brengen. Of eigenlijk beter: een zeer krachtig middel om zichelf in beweging te zetten! Want een beeldcoach zorgt voor een heldere spiegel waarin je naar jezelf kijkt.

opleiders-collectief

JAS maakt deel uit van het opleiders-collectief Beeldcoaching. De opleiding Beeldcoaching die JAS verzorgt, is een erkende en gecertificeerde opleiding Beeldcoaching. Voor meer informatie kun je terecht op de site van het opleiderscollectief.


Kernpunten

De Beeldcoachopleiding van JAS kenmerkt zich door:

- gericht op goed jenaplanonderwijs

- gericht op het zoeken naar geslaagde interacties en interventies (op zoek naar kracht)

- gericht op het handelen van de stamgroepleider op het gebied van leiderschap, inhoud, didactiek en organisatie (LIDO)

-gericht op analyse van de mogelijkheden die er liggen in het onderlinge contact van stamgroepleider met kind en groep

- gericht op direct uitvoerbare en haalbare alternatieven, rekening houdend met demogelijkheden van de stamgroepleider en de situatie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor schoolleiders, IB’ers en bouwcoördinatoren: teamleden die leidinggevende taken hebben.

De opleiding duurt tussen 1½ en 2 jaar. De Beeldcoach-opleiding bestaat uit 19 bijeenkomsten en een diplomeringsbijeenkomst.

op locatie

De opleiding wordt gegeven aan een groep van 5 of 6 mensen. Wanneer je die in je eigen omgeving verzamelt, komen we bij je op locatie.De studiebelasting is ongeveer één dagdeel per week.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Freek Velthausz (06 - 22 69 08 23) / freek@bureaujenaplan.nl

Meer informatie over opleiders-collectief Beeldcoaching is te vinden op de site: www.beeldcoaching.com

"We hebben gezien hoe de kinderen volledig in staat zijn tot beoordeling van zichzelf".
".

Peter Petersen - het kleine Jenaplan, blz. 33