Schoolleider & IB

Leidinggeven aan een Jenaplanschool vraagt specifieke kennis van zaken. Het leren handelen vanuit visie om duurzame keuzes te maken voor je school en je team als stamgroep te zien. In de soms turbulente tijd waar we in leven is juist ons Jenaplanconcept de weg naar een samenleving waar we hebben leren samenleven. De school als oefenplek van het leven. Dat vraagt van de schoolleider en intern begeleider nogal wat. Daarom vinden wij het belangrijk jou te kunnen helpen, inspireren, andere schoolleiders, adjuncten, bouwcoordinatoren & intern begeleiders te ontmoeten. We bieden momenteel 3 mogelijkheden waarover je hieronder meer kunt lezen.


MODULES RDO

Samen met de NJPV en andere instituten ontwikkelt JAS modules welke je kunt gebruiken voor je herregistratie als registerdirecteur. Zo werk je aan je eigen Jenaplanontwikkeling en je RDO. In schooljaar 2022-2023 start de eerste module.

De eerste module is bedoeld voor jenaplan schoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is. "Jenaplan kennen". De module staat voor 40 punten en staat voor 72 uur:

-4,5 studiedagen (36 uur)

- 36 uur zelfstudie (literatuur & opdrachten)

INTERESSE?:

Op basis van de eerste 20 geïnteresseerde schoolleiders biedt de NJPV een fysieke bijeenkomst aan op vrijdagmiddag 20 mei op Jenaplanschool op Jenaplanschool de Brug in Utrecht van 14.00- 16.00 uur. (Maetsuykerstraat 1a, 10 min. Lopen vanaf het station). Ook is het mogelijk om deze bijeen- komst digitaal te volgen maar fysiek aanwezig zijn, heeft onze voorkeur.

Na een opening van de directeur van de NJPV geven Ingrid Nagtzaam van ’t KAN en Guido Huige van ’t JAS informatie over inhoud en opzet.

Opgave kan door ons een mailtje te sturen of bel Guido.

2-daagses


Jaarlijks organiseren we 2-daagses voor leidinggevenden en intern begeleiders. Je ontmoet andere schoolleiders, adjunct-directeuren, bouw-ondersteuner en IB-ers waardoor er mogelijkheden zijn tot inspiratie en uitwisseling binnen deze groep. Tijdens de tweedaagses verzorgen onze opleiders inspirerende scholingen en is er ook volop tijd om zelf aan de slag met eigen ontwikkelpunten onder onze begeleiding. Het traject kan worden aangevuld met een schoolbezoek van de opleider met een bijbehorend intervisiegesprek.  

Wanneer zijn de 2-daagses in 2022-2023:

donderdag 10 november & 11 november 2022

donderdag 16 maart & vrijdag 17 maart 2023

Er is plaats voor 10 deelnemers. Deelname op volgorde van aanmelding.

Opgave kan door ons een mailtje te sturen.

Prijs per tweedaagse is € 750 (incl. BTW) en is inclusief lunch, maaltijd, overnachting en ontbijt op het Bovenveen te Echten. Gereduceerd tarief bespreekbaar wanneer de kosten een drempel zijn.

Persoonlijke begeleiding

Onze opleiders hebben jaren van ervaring en expertise als Jenaplan leidinggevende of intern begeleider. Soms wil je even sparren en is het fijn om te weten of je op de goede weg zit. Persoonlijke begeleiding is daarmee begeleiding op maat waarbij we trouw blijven aan het jenaplanconcept.

Voorbeelden zijn divers en persoonsafhankelijk. Persoonlijke coaching tot pragmatische sessies. Bijvoorbeeld samen een thema oppakken met het team of bouw, samen in kaart brengen wat jij nodig hebt om met je team als stamgroep te werken, samen groepsbezoeken doen, beeldcoaching, maar ook zijn er mogelijkheden tot praktische ondersteuning.

Heb je een begeleidingsvraag? Neem dan contact op met Eva of Guido

"Mensenschool van ideaal tot werkelijkheid maken".


Peter Petersen - het kleine Jenaplan, blz. 15