Schoolleider & IB

Leidinggeven aan een Jenaplanschool vraagt specifieke kennis van zaken. Het leren handelen vanuit visie om duurzame keuzes te maken voor je school en je team als stamgroep te zien. In de soms turbulente tijd waar we in leven is juist ons Jenaplanconcept de weg naar een samenleving waar we hebben leren samenleven. De school als oefenplek van het leven. Dat vraagt van de schoolleider en intern begeleider nogal wat. Daarom vinden wij het belangrijk jou te kunnen helpen, inspireren, andere schoolleiders, adjuncten, bouwcoordinatoren & intern begeleiders te ontmoeten. We bieden momenteel 3 mogelijkheden waarover je hieronder meer kunt lezen.


MODULES RDO

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling en Jenaplan? In schooljaar 2022-2023 zijn we in samenwerking met de NJPV en het KAN de eerste module "Jenaplan Kennen" gestart. In schooljaar 2023-2024 start de module die met 65 punten geaccrediteerd (RDO) wordt wederom. De eerste module is bedoeld voor jenaplan schoolleiders voor wie het concept nog vrij nieuw of onbekend is.

-4,5 studiedagen (40 uur)

- 32 uur zelfstudie (literatuur & opdrachten)

Inschrijven kan tot 1 juli 2023

Data van de bijeenkomsten:

Maandag 09-10-2023 studiedag
Donderdag 23-11-2023 & vrijdag 24-11-2023 tweedaagse
Woensdag 07-02-2024 studiedag
Vrijdag 19-04-2024 studieochtend

Locatie: Filosofisch hotel ISVW Leusen (Amersfoort)

Opgave kan door ons een mailtje te sturen of bel Guido.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Onze opleiders hebben jaren van ervaring en expertise als Jenaplan leidinggevende of intern begeleider. Soms wil je even sparren en is het fijn om te weten of je op de goede weg zit. Persoonlijke begeleiding is daarmee begeleiding op maat waarbij we trouw blijven aan het jenaplanconcept.

Voorbeelden zijn divers en persoonsafhankelijk. Persoonlijke coaching tot pragmatische sessies. Bijvoorbeeld samen een thema oppakken met het team of bouw, samen in kaart brengen wat jij nodig hebt om met je team als stamgroep te werken, samen groepsbezoeken doen, beeldcoaching, maar ook zijn er mogelijkheden tot praktische ondersteuning.

Heb je een begeleidingsvraag? Neem dan contact op met Eva of Guido

2-daagses

Jaarlijks organiseren we 2-daagses voor leidinggevenden en intern begeleiders. Je ontmoet hier andere schoolleiders, adjunct-directeuren, bouw-ondersteuner en IB-ers waardoor er mogelijkheden zijn tot inspiratie en uitwisseling binnen deze groep. Tijdens de tweedaagses verzorgen onze opleiders inspirerende scholingen en is er ook volop tijd om zelf aan de slag met eigen ontwikkelpunten onder onze begeleiding. Het traject kan worden aangevuld met een schoolbezoek van de opleider met een bijbehorend intervisiegesprek.

Wanneer zijn de 2-daagses in 2023-2024:

5 & 6 oktober 2023

28 & 29 maart 2024


Er is plaats voor 10 deelnemers. Deelname op volgorde van aanmelding.

Opgave kan door ons een mailtje te sturen.

Prijs per tweedaagse is € 750 (incl. BTW) en is inclusief lunch, maaltijd, overnachting en ontbijt op het Bovenveen te Echten.

"Mensenschool van ideaal tot werkelijkheid maken".


Peter Petersen - het kleine Jenaplan, blz. 15